edigUP

online aplikace pro pedagogickou diagnostiku v mateřské škole

Aplikace EdigUp je online aplikace určená pro odbornou práci učitele MŠ v moderním prostředí, které sleduje pokrok ve vývoji jak jednotlivce tak celé třídy. Hlavním benefitem je časová úspora, přehlednost výsledků, ekologičnost a odborná podpora při realizaci pedagogické diagnostiky, na základě které učitel individuálně upravuje vzdělávací nabídku, a tím poskytuje včasnou intervenci pro nedostatečnou připravenost na vstup do základního vzdělávání.

Chcete se podívat, jak naše online aplikace vypadá? Pojďte nahlédnout.

Klikněte na prezentaci a uložteDítě

vzdělávací nabídka individualizovaná dle potřeb dítěte

učitel

moderní práce s odbornou podporou

rodič

konstruktivní zpětná vazba o vývoji dítěte

Detailnější popis aplikace

Učitel - dítě

  • sleduje a podporuje rozvoj dítěte s akcentem na jeho zájmy a potřeby od nástupu dítěte do MŠ až po nástup do povinného vzdělávání

  • včas zjistí nezbytnost intervence

  • hodnotí připravenost dítěte k zahájení povinné školní docházky

Pedagogická práce

  • záznamy tvoří podklady pro tvorbu třídních vzdělávacích plánů, a to s ohledem na jednotlivce i celou třídu

Učitel – rodič

  • umožňuje online komunikaci, zprostředkovává informace o pokrocích dítěte, vhodné materiály pro práci s dětmi

  • v případě domácího či online vzdělávání umožňuje řízené předškolní vzdělávání

Učitel – odborná veřejnost

  • disponuje záznamem o vývoji dítěte ve všech oblastech RVP PV, které mohou být podkladem pro zápis do 1. třídy nebo pro psychologické či pediatrické vyšetření.

co umožňuje sledovat?

Hodnotí se úroveň naplnění výstupů dle RVP PV

Můžete sledovat úroveň a pokroky jednotlivců

Můžete sledovat úroveň a pokroky celé třídy

Online aplikaci můžete využít také jako nástroj pro komunikaci s rodiči

"Současná pandemie poukázala na potřebu existence účelných nástrojů sloužících k povinnému distančnímu vzdělávání dětí předškolního věku. EdigUp umožňuje sdílení vzdělávacího obsahu mezi učitelem a zákonnými zástupci. Zákonný zástupce má přístup pouze k obsahu určenému učitelem, hodnocení dítěte zůstává interní záležitostí školy a personálu."

Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

vedoucí projektu EdigUP

Co o EdigUP říkají uživatelé

„Online aplikace pomáhá pedagožce v oblastech a v procesech pedagogické diagnostiky, je zjednodušením této náročné pedagogické činnosti.“


„Vyhovuje mi, že se mohu k diagnostice vracet a průběžně si ukládat všechny poznatky a zjištěné skutečnosti.“„Online aplikace pomáhá pedagožce v oblastech a v procesech pedagogické diagnostiky, je zjednodušením této náročné pedagogické činnosti.“


„Online aplikaci může učitelka využít ihned anebo v co nejbližším čase pro aktuální záznam kteréhokoli dítěte a v kterékoli pedagogické situaci.“


Zaujal Vás EdigUP? Napište nám!